Yrsa

BPH MED SKOTT


YrsaSBK       

Beskrivare
Testledare
HOLTER ANNA
ELIASSON HELENE

BPH Genomförd


Hunden förs i lina :   NEJ
Hunden startar kl :   1245
Temperatur i skuggan:   10
Nederbörd: Uppehåll
Molnförh: Halvklart
Vind: Svag - måttlig
Åska: Nej

Antal åskådare 0-5


M1F1S1, utforskande : 
01                           
M1F1S1, pos häls int:  
00
M1F1S1, pos häls tid: 
00
M1F1S1, passiv oro :  
00
M1F1S1, flykt/avst : 
00
M1F1S1, undergivenh :
00
M1F1S1, hotfullhet : 
00
M1F1S1, imponerbet : 
00
M1F1S2, utforskande : 
02
M1F1S2, pos häls int: 01
M1F1S2, pos häls tid: 
01
M1F1S2, passiv oro : 
00                
M1F1S2, flykt/avst : 
00
M1F1S2, undergivenh : 
00
M1F1S2, hotfullhet : 
00
M1F1S2, imponerbet :  
00
M1F1S2, bitbeteende :  
00
M1F1S3, pos häls int:  
01
M1F1S3, pos häls tid:  
01
M1F1S3, passiv oro : 
00    
M1F1S3, flykt/avst :  
00
M1F1S3, undergivenh :  
00
M1F1S3, hotfullhet :  
00
M1F1S3, imponerbet :  
00
M1F1S3, bitbeteende :  
00
M1F2S1, förarbundenh:  
00
M1F2S1, imponerbet :  
00
M1F2S1, bitbeteende :  
00
M1F2S2, pos häls int:  
00
M1F2S2, pos häls tid:  
00
M1F2S2, passiv oro :  
00
M1F2S2, flykt/avst :  
00
M1F2S2, undergivenh : 
00
M1F2S2, imponerbet : 
00
M1F2S2, bitbeteende :  
00
M1F2S3, förarbundenh:  
00
M1F2S3, imponerbet :  
00
M1F2S3, bitbeteende :  
00
M1F2S4, förarbundenh:  
01
M1F2S4, imponerbet : 
00
M1F2S4, bitbeteende :  
00
M1F2S5, pos häls int:  
02
M1F2S5, pos häls tid:  
02
M1F2S5, passiv oro :  
00
M1F2S5, flykt/avst :  
00
M1F2S5, undergivenh :  
00
M1F2S5, imponerbet :  
00
M1F2S5, bitbeteende :  
00
M1F2S6, förarbundenh:  
00
M1F2S6, imponerbet :  
00
M1F2S6, bitbeteende :  
00
M1F3S1, passiv oro :  
00
M1F3S1, flykt/avst :  
00
M1F3S1, undergivenh :  
00
M1F3S1, imponerbet :  
00
M1F3S1, bitbeteende :  
00
M1F3S2, passiv oro :  
00
M1F3S2, flykt/avst :  
00
M1F3S2, undergivenh : 
00
M1F3S2, imponerbet :  
00
M1F3S2, bitbeteende : 
00
M1F3S3, passiv oro :  
00
M1F3S3, flykt/avst :  
00
M1F3S3, undergivenh :  
00
M1F3S3, imponerbet :  
00
M1F3S3, bitbeteende :  
00
M1F3S4, passiv oro :  
00
M1F3S4, flykt/avst :  
00
M1F3S4, undergivenh : 
00
M1F3S4, imponerbet : 
00
M1F3S4, bitbeteende :  
00
M2F1S1, intr rör fml:  
03
M2F1S1, grip int :  
02
M2F1S2, lek m fml i :  
02
M2F1S2, lek m fml t :  
03
M2F1S2, lekintr m f :  
00
M2F2S1, intr rör fml:  
03
M2F2S1, grip int :  
01
M2F2S1, grip typ :  
00
M2F2S1, grepp :  
00
M2F2S2, lek m fml i :  
00
M2F2S2, lek m fml t :  
00
M2F2S2, lekintr m f :  
00
M2F3S1, rörelse m TL:  
00
M2F3S2, int f drag i:  
00
M2F3S2, int f drag t:  
00
M2F3S3, int f drag i:  
00
M2F3S3, int f drag t:  
00
M2F3S4, lek med fmål:  
00
M2F3S4, lek med TL :  
00
M2F3S4, lek med F :  
00
M20004, allmän undrs:  
00
M3F1S1, rörel m mat :  
02
M3F1S1, intr att äta:  
02
M3F1S1, uthållighet :  
01
M3F1S1, fysiska frsk:  
00
M3F1S1, kont m F/TL :  
02
M3F1S1, kont m FaTL :  
01
M30004, allmän undrs:  
00
M4F1S1, def reakt :  
04
M4F1S1, off reakt :  
00
M4F1S1, utforskande :  
00
M4F2S1, hotfullhet :  
00
M4F2S1, imponerbet :  
00
M4F2S1, flykt/avst :  
01
M4F2S1, passiv oro :  
02
M4F2S1, utforskande :  
00
M4F2S2, hotfullhet :  
00
M4F2S2, imponerbet :  
00
M4F2S2, flykt/avst :  
00
M4F2S2, passiv oro :  
02
M4F2S3, hotfullhet :  
00
M4F2S3, imponerbet :  
00
M4F2S3, flykt/avst :  
00
M4F2S3, passiv oro :  
02
M4F2S4, in ktkt m hf
M4F2S4, tid t ktrl : 
03
M4F3S1, avståndsök :  
01
M4F3S1, tempoväxling:  
00
M4F3S1, hotfullhet :  
00
M4F3S1, utforskande :  
00
M4F3S1, biter i :  
00
M4F3S2, avståndsök :  
01
M4F3S2, tempoväxling:  
00
M4F3S2, hotfullhet :  
00
M4F3S2, utforskande :  
00
M4F3S2, biter i :  
00
M4F3S3, avståndsök :  
01
M4F3S3, tempoväxling:  
00
M4F3S3, hotfullhet :  
00
M4F3S3, utforskande :  
00
M4F3S3, biter i :  
00
M4F3S4, avståndsök :  
01
M4F3S4, tempoväxling:  
00
M4F3S4, hotfullhet :  
00
M4F3S4, utforskande :  
00
M4F3S4, biter i :  
00
M40004, allmän undrs:  
01
M5F1S1, def reaktion:  
05
M5F1S1, utforskande :  
00
M5F2S1, flykt/avst :  
00
M5F2S1, passiv oro :  
02
M5F2S1, utforskande :  
00
M5F2S2, flykt/avst :  
00
M5F2S2, passiv oro :  
01
M5F2S3, flykt/avst :  
00
M5F2S3, passiv oro :  
00
M5F2S4, in ktkt m sk
M5F2S4, tid t ktrl :  
04
M5F3S1, avståndsök :  
00
M5F3S1, tempoväxling:  
01
M5F3S1, utforskande :  
00
M5F3S2, avståndsök :  
00
M5F3S2, tempoväxling:  
01
M5F3S2, utforskande :  
01
M5F3S3, avståndsök :  
00
M5F3S3, tempoväxling:  
01
M5F3S3, utforskande :  
01
M5F3S4, avståndsök :  
00
M5F3S4, tempoväxling:  
01
M5F3S4, utforskande :  
00
M50004, allmän undrs:
01
M6F1S1, hotfullhet :  
00
M6F1S1, imponerbet :  
00
M6F1S1, flykt/avst :  
00
M6F1S1, passiv oro :  
00
M6F1S1, utforskande :  
01
M6F1S1, pos hälsn t :  
00
M6F1S2, hotfullhet :  
00
M6F1S2, imponerbet :  
00
M6F1S2, flykt/avst :  
00
M6F1S2, passiv oro :  
00
M6F1S2, utforskande :  
01
M6F1S2, pos hälsn t :  
00
M6F1S3, hotfullhet :  
01
M6F1S3, imponerbet :  
00
M6F1S3, flykt/avst :  
00
M6F1S3, passiv oro :  
00
M6F1S3, utforskande :  
01
M6F1S3, pos hälsn t :  
00
M6F2S1, hotfullhet :  
00
M6F2S1, imponerbet :  
00
M6F2S1, flykt/avst :  
00
M6F2S1, passiv oro :  
00
M6F2S1, utforskande :  
00
M6F2S2, hotfullhet :  
00
M6F2S2, imponerbet :  
00
M6F2S2, flykt/avst :  
00
M6F2S2, passiv oro :  
01
M6F2S2, utforskande :  
00
M6F2S3, hotfullhet :  
00
M6F2S3, imponerbet : 
00
M6F2S3, flykt/avst :  
00
M6F2S3, passiv oro :  
00
M6F2S3, kntkt m fig
M6F2S5, hotfullhet :  
00
M6F2S5, imponerbet :  
00
M6F2S5, bitbeteende :  
00
M6F2S5, flykt/avst :  
00
M6F2S5, passiv oro : 
00
M6F2S5, pos hlsn int:  
00
M6F2S5, pos hlsn tid:  
00
M6F2S5, undergiven :  
00
M6F2S6, hotfullhet :  
00
M6F2S6, imponerbet :  
00
M6F2S6, bitbeteende :  
00
M6F2S6, flykt/avst :  
00
M6F2S6, passiv oro :  
00
M6F2S6, pos hlsn int:  
00
M6F2S6, pos hlsn tid:  
00
M6F2S6, undergiven :  
00
M60004, allmän undrs:  
00
M7F1S1, tveksamh bet:  
02
M7F1S2, tveksamh pas:  
00
M7F1S2, tempoökning :  
00
M7F1S3, tveksamh bet:  
01
M7F1S4, tveksamh pas:  
00
M7F1S4, tempoökning :  
00
M7F2S1, tveksamh bet:  
00
M7F2S2, tveksamh pas:  
00
M7F2S2, tempoökning :  
00
M7F2S3, tveksamh bet:  
00
M7F2S4, tveksamh pas: 
00
M7F2S4, tempoökning :  
00
M8F1S1, startreakt :  
02
M8F1S2, flykt/avst :  
01
M8F1S2, passiv oro :  
01
M8F1S2, aktv e skott:  
00
M8F1S2, ljud :  
00
M8F1S3, startreakt :  
02
M8F1S4, flykt/avst :  
00
M8F1S4, passiv oro :  
01
M8F1S4, aktv e skott:  
00
M8F1S4, ljud :  
00
M8F1S5, tid t ktrl :  
02
S10001, glad i mnsk :  
03
S10002, trygg :  
04
S20001, energisk :  
02
S20002, lekfull :  
02
S30001, energisk :  
01
S40001, nyfiken :  
00
S40002, arg :  
00
S40003, trygg :  
01
S50001, nyfiken :  
00
S50002, trygg :  
01
S60001, glad i mnsk :  
01
S60002, arg :  
00
S60003, trygg :  
02
S70001, trygg :  
04
S80001, trygg :  
03
S00001, ljudlig :  
02
S00002, pos attityd :  
03