Hundar
S11122/2009
Namn:   Ice Illusion's Coffe Sensation Kön:   T Observandum:  
Ras:   pudel, stor Födelsedatum:   2008-12-06 Färg:   svart
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   S Rasspecifikt:      

BPH
Genomförd BPH: ja Ålder vid beskrivningen: 54 månader 2 dagar
Beskrivare avbryter: nej Ägare avbryter: nej
Orsak: - Oacceptabelt beteende: nej
Fördjupad genomgång: nej Provdatum: 2013-06-08
BPH med skott: ja Tillfälle hos SKK: 2013-06-08-005
Avstår skott: nej Beskrivare: CARLSSON MARGARETHA
Arrangör: SBK Ort: TIMRÅ
Välj BPH-redovisning:   

Moment 1: Främmande person  beskrivning
FAS 1 Sekvens 1 TL går fram och står 5 meter bort Sekvens 2 TL står axel mot axel Sekvens 3 TL pratar med/klappar hund
Utforskande blick mot/doftundersökning mot TL, sträcker sig mot (ev ngt steg mot) TL blick mot/doftundersökning mot TL, sträcker sig mot (ev ngt steg mot) TL
Positiv hälsning (intensitet) ingen hälsning något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot TL:s ansikte något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot TL:s ansikte
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning under kort stund under kort stund
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken
Undergivenhet inga tecken inga tecken inga tecken
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken
FAS 2 Sekvens 1 TL går bort 1 Sekvens 2 TL hanterar hunden 1 Sekvens 3 TL går tillbaka 1 Sekvens 4 TL går bort 2 Sekvens 5 TL hanterar hunden 2 Sekvens 6 TL går tillbaka 2
Förarbundenhet tvekar att lämna föraren/går framför TL (på tillbakavägen) inga tecken tvekar att lämna föraren/går framför TL (på tillbakavägen) inga tecken
Positiv hälsning (intensitet) ingen hälsning ingen hälsning
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning ingen hälsning
Passiv oro något låg kropp eller svans (ingen viftning) något låg kropp eller svans (ingen viftning)
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken
Undergivenhet inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
FAS 3 Sekvens 1 TL stryker längs sidan Sekvens 2 TL lyfter framtass Sekvens 3 TL tar på en baktass Sekvens 4 TL tittar på tänder
Passiv oro något låg kropp eller svans (ingen viftning) något låg kropp eller svans (ingen viftning) något låg kropp eller svans (ingen viftning) något låg kropp eller svans (ingen viftning)
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Undergivenhet inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Moment 2: Föremålslek  beskrivning
FAS 1 Sekvens 1 F kastar föremålet Sekvens 2 F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer utan tvekan föremålet
Gripande (intensitet) griper efter kontroll
Lekintresse m föremål (int) nafsar, ”smakar” på föremålet
Lekintresse m föremål (tid) kortvarig lek med föremålet
Lekintresse med F kortvarigt lekintresse riktat mot F/TL
FAS 2 Sekvens 1 F kastar föremålet Sekvens 2 F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer utan tvekan föremålet
Gripande (intensitet) inget intresse
Gripande (typ) inget gripande
Grepp inget grepp
Lekintresse m föremål (int) inget intresse
Lekintresse m föremål (tid) inget intresse
Lekintresse med F inget intresse
FAS 3 Sekvens 1 Hunden släpps Sekvens 2 Aktiv dragkamp 10 sek Sekvens 3 Passiv dragkamp 10 sek Sekvens 4 TL passiv i 10 sekunder
Rörelse mot TL/föremål inget intresse
Intresse för dragkamp (int) inget intresse inget intresse
Intresse för dragkamp (tid) inget intresse inget intresse
Lekintresse m föremål (tid) inget intresse
Lekintresse med TL inget intresse
Lekintresse med F inget intresse
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   X 0 Enstaka/kortvarig   1 Flera/under ca halva tiden   2 Många/större delen av tiden   3
Moment 3: Matintresse  beskrivning
FAS 1 Sekvens 1 Efter att hunden släpps (60 sekunder)
Rörelse mot mat går fram utan tvekan
Intresse att äta äter utan tvekan
Uthållighet försöker under mer än halva tiden
Fysiska försök fysiska försök under halva/knappt halva tiden
Kontakt med F/TL (antal) ett kontakttagande
Kontakt med F/TL (tid) kortvarigt kontakttagande
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   0 Enstaka/kortvarig   X 1 Flera/under ca halva tiden   2 Många/större delen av tiden   3
Moment 4: Visuell överraskning  beskrivning
FAS 1 Sekvens 1 Figur upp
Defensiv reaktion kort undanmanöver
Offensiv reaktion ingen offensiv reaktion (framåt med hot)
Tid till offensiv reaktion
Utforskande inget utforskande
Kontakt med halvfigur
Tid till kontroll
Bett
FAS 2 Sekvens 1 3 - 30 sekunder Sekvens 2 Efter att F gått fram Sekvens 3 Medan F pratar/lockar Sekvens 4
Hotfullhet inga tecken
Imponerbeteende inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken
Passiv oro inga tecken
Utforskande som 1, tar sig aktivt mot figur
Kontakt med halvfigur X Ingen
Tid till kontroll omedelbar kontroll
Bett
FAS 3 Sekvens 1 Passage 1 Sekvens 2 Passage 2 Sekvens 3 Passage 3 Sekvens 4 Passage 4
Avståndsökande avståndsökande innanför markering avståndsökande innanför markering inga tecken inga tecken
Tempoväxling inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Hotfullhet (u pass.) inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande Inga tecken Inga tecken Inga tecken Inga tecken
Biter i inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   X 0 Enstaka/kortvarig   1 Flera/under ca halva tiden   2 Många/större delen av tiden   3
Moment 5: Skrammel  beskrivning
FAS 1 Sekvens 1 Skrammel dras
Defensiv reaktion liten reaktion (ex. hukning, kort uppstannande)
Utforskande blick mot/doftundersökning mot skrammel, sträcker sig mot (ev ngt steg mot) skrammel
Kontakt med skrammel
Tid till kontroll
FAS 2 Sekvens 1 3 - 30 sekunder Sekvens 2 Efter att F gått fram Sekvens 3 Efter att F pratat/lockat Sekvens 4
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande inget utforskande
Kontakt med skrammel X
Tid till kontroll omedelbar kontroll
FAS 3 Sekvens 1 Passage 1 Sekvens 2 Passage 2 Sekvens 3 Passage 3 Sekvens 4 Passage 4
Avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Tempoväxling något tveksamt/ökat tempo inga tecken något tveksamt/ökat tempo inga tecken
Utforskande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   0 Enstaka/kortvarig   X 1 Flera/under ca halva tiden   2 Många/större delen av tiden   3
Moment 6: Närmande person  beskrivning
FAS 1 Sekvens 1 Från klapp t.o.m. stopp 2 Sekvens 2 Från stopp 2 t.o.m. stopp 4 Sekvens 3 Från stopp 4 t.o.m. stopp 6
Hotfullhet inga tecken enstaka dova skall/morr enstaka dova skall/morr
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande inget utforskande blick mot/doftundersökning mot personen, sträcker sig mot (ev ngt steg mot) som 1, men några steg emot personen
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning ingen hälsning ingen hälsning
FAS 2 Sekvens 1 0 - 15 sekunder Sekvens 2 15 - 30 sekunder Sekvens 3 Efter att F gått fram Sekvens 4 Medan F pratar/lockar Sekvens 5 Medan Fig pratar/lockar Sekvens 6 Efter att dräkt tagits av Sekvens 7
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande inget utforskande inget utforskande
Positiv hälsning (int) något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot personens ansikte ingen
Positiv hälsning (tid) under kort stund ingen hälsning
Undergivenhet inga tecken inga tecken
Kontakt med figurant X Ingen
Genomför ej fas 2 enligt anvisningarna
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   X 0 Enstaka/kortvarig   1 Flera/under ca halva tiden   2 Många/större delen av tiden   3
Moment 7: Underlag  beskrivning
Underlag 1: Plasttak 1 Sekvens 1 Beträdande Sekvens 2 Passage Sekvens 3 Beträdande Sekvens 4 Passage
Tveksamhet (beträdande) ingen tveksamhet någon tveksamhet
Tveksamhet (passage) ingen tveksamhet ingen tveksamhet
Tempoökning svag tempoökning svag tempoökning
Underlag 2: Plasttak 2 Sekvens 1 Beträdande Sekvens 2 Passage Sekvens 3 Beträdande Sekvens 4 Passage
Tveksamhet (beträdande) ingen tveksamhet ingen tveksamhet
Tveksamhet (passage) ingen tveksamhet ingen tveksamhet
Tempoökning svag tempoökning svag tempoökning
Moment 8: Skott  beskrivning
Sekvens 1 Vid skott 1 Sekvens 2 Efter skott 1 Sekvens 3 Vid skott 2 Sekvens 4 Efter skott 2 Sekvens 5 Kontroll
Startreaktion ingen startreaktion liten (huvudknyck)
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken
Passiv oro inga tecken inga tecken
Aktivitet efter skott Ingen aktivitetshöjning Ingen aktivitetshöjning
Ljud Inga ljud Inga ljud
Tid till kontroll omedelbar kontroll